1. 03/09/2019

  Jawed S. sluit af met dreigement

  Jawed S. krijgt het laatste woord en sluit af met een dreigement. “Laat mijn religie met rust. Dat is het allerbelangrijkste dat ik te melden heb. Iedereen wil in vrede leven, ik ook. Daarom vraag ik jullie om mijn religie met rust te laten. (...) Anders weten jullie wat er gebeurt.” Ook hoopt hij op bezoek van Geert Wilders in zijn cel. “Wilders zegt dat hij zich geen zorgen maakt om eigen veiligheid vanwege zijn idealen. Ik zit al een jaar in zijn land, laat hem mij komen opzoeken.”

  Daarmee komt de tweede en laatste zittingsdag ten einde. De uitspraak volgt op 14 oktober.

 2. 03/09/2019

  Een waarschuwing aan Nederland

  De advocaat van Jawed S. bevestigt veel van wat de officier van justitie al naar voren heeft gebracht. “Zijn intentie was wraak nemen op het volk dat Wilders zijn gang laat gaan. Hij heeft ook gezegd, dat hij het weer zou doen als Wilders het weer doet. Dat is kennelijk een waarschuwing aan de rest van Nederland en de regering. Ik kan dus in belangrijke mate meegaan in betoog van OvJ.” Wel betwist mr. Van der Woude dat zijn client de politieagenten heeft bedreigd met een mes. Volgens hem was Jawed S. juist op de vlucht. "Het was niet zijn opzet om de agenten te bedreigen."

 3. 03/09/2019

  Eis: 25 jaar

  De officier van justitie eist 25 jaar celstraf tegen Jawed S wegens poging tot moord met terroristisch oogmerk. Ze zegt dat zij de grenzen van het strafmaximum heeft opgezocht voor deze dubbele poging tot moord met terroristisch oogmerk. “De verdachte toont ook geen spijt, wat leed toevoegend is. Daarom eis ik een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 25 jaar. De maatschappij moet maximaal tegen deze man worden beschermd.” Overigens geldt de vervroegde invrijheidsstelling op tweederde van de straf niet voor gedetineerden zonder Nederlandse verblijfsstatus.

 4. 03/09/2019

  OvJ: 'Poging tot moord met terroristisch oogmerk'

  De officier van justitie vervolgt het requisitoir. Ze onderbouwt waarom Jawed S. niet alleen voor poging tot moord, maar ook voor ‘terroristisch oogmerk’ veroordeeld moet worden, een strafverzwarende omstandigheid. S. was volgens het OM immers van plan om de Nederlandse bevolking angst aan te jagen en eiste van de overheid dat Wilders gestopt zou worden. 

  Onder meer Mohammed B., die Theo van Gogh vermoordde in 2004, werd veroordeeld voor moord met een terroristisch oogmerk. De Haagse man die op 5 mei 2018 drie slachtoffers maakte uit naam van de islam werd niet veroordeeld vanwege een terroristisch oogmerk. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd en is ontoerekeningsvatbaar verklaard.

 5. 03/09/2019

  Zitting geschorst

  De zitting is geschorst tot 14.05 uur.